Sales & Marketing > Business Development
RM3,200
per month
Task Description
1. MEWAKILI SYARIKAT UNTUK MENYELESAIKAN SEBARANG MASALAH YANG DIHADAPI OLEH SETIAP PELANGGAN. 2. POSITIF DAN BERSIKAP PROFESIONAL APABILA BERHADAPAN DENGAN PELANGGAN 3. BERINTERAKSI DENGAN BAIK DALAM BERURUSAN DENGAN PELANGGAN. 4. MENGENALPASTI MASALAH YANG DIHADAPI OLEH PELANGGAN DAN MEMBERI JALAN PENYELESAIAN MASALAH.

1

Business Development Skills
Business Intelligence Skills
Sales & Marketing
Sales Management Skills

Notice of usage for Q&A

Poster Details
Rounded avatar
Aliah Natasha
0 / 0 reviews
Posted 1 year ago
Task ID: D51FB5