CUSTOMER SERVICE CORPORATE EXECUTIVE

Sales & Marketing > Sales - Corporate
RM 3,200
per month
1. MENERANGKAN KEPADA PELANGGAN TENTANG URUSNIAGA YANG DIJALANKAN OLEH SYARIKAT.
2. MENYAMPAIKAN "PRODUCT KNOWLEDGE" KEPADA PELANGGAN DENGAN BAIK.
3. MEYAKINKAN PELANGGAN UNTUK BERURUSAN DENGAN PIHAK SYARIKAT.
View Translation
Aliah Natasha
0.0 / 0 reviews
task Published: 5
Dispute Resolution
Member since: November 2022
Posted 2 months ago
Task ID: F02550